Contributie

Tarieven 2017-2018
 

Sportsectoren: Synchroonzwemmen, wedstrijdzwemmen, waterpolo

4 kwartalen van € 70,00.
Per jaar komt dat neer op € 280,-.

- Bij inschrijving dinet er een machtiging voor automatische incasso te worden afgegeven. Indien er geen machtiging wordt afgegeven zal er € 5,00 administratiekosten per nota in rekening worden gebracht.

Superspetters en Junior Pro 

Voor superspetters is een betalingsschema opgesteld. Het totale bedrag is € 203,23 per jaar maar anders verdeeld dan de sportsector. Dit heeft te maken met de afwijkende afzwemdata, 4 keer per jaar.

Begin februari, half april, en begin september     €  46,70

Half november komt daarbij de bijdrage KNZB voor het komende jaar ad € 16.43, totaal € 63.13

- Met de invoering van Superspetters zijn we ook begonnen met automatsche incasso. Indien er geen machtiging wordt afgegeven zal er € 5,00 administratiekosten per nota in rekening worden gebracht.
Bij aanvang van Superspetters wordt er eenmalig € 7,50 in rekening gebracht voor de aanschaf van een badmuts, zwembrilletje en boek, € 7,50 aan inschrijvingskosten en de bijdrage KNZB van het lopende jaar..

UurU  (volwassenen zwemmen)

Het UurU kost per jaar (1 januari tot en met 31 december) € 188,23. Dit wordt conform onderstaand schema gefactureerd:

begin september € 42,95   € 7,95 contr. DWT + € 35,00 badgeld
half november € 59,38   € 7.95 contr. DWT + € 35,00 badgeld + € 16,43 afdracht KNZB
begin februari € 42,95   € 7.95 contr. DWT + € 35,00 badgeld
half april € 42,95   € 7.95 contr. DWT + € 35,00 badgeld
       
Totaal € 188,23    

Per 1-1-2017 zijn wij geheel met automatische incasso werken. Indien er geen machtiging wordt afgegeven zal er € 5,00 administratiekosten per nota in rekening worden gebracht.

Voor nieuwe leden wordt de contributie en het badgeld naar rato in rekening gebracht.


Nieuwe leden

Nieuwe leden betalen eenmalig een schrijfgeld van € 7,50.
Elementair zwemmers betalen tevens € 16.43 voor afdracht aan de KNZB voor het lopende kalender jaar.

'Clubblad Leden'

Niet sporten, maar wel lid worden van DWT en het clubblad ontvangen?
Ook dat kan voor € 12,50 per jaar.

Tarieven geldig tot en met 31-12-2018. Wijzigingen voorbehouden.