DWT, de gezelligste zwemclub van Haarlem
Contributie
De contributie voor Super Spetters, Junior Pro en et Uur U worden vier keer per seizoen gefactureerd. Hiervoor houden wij de afzwemdata aan voor een nieuwe periode. De periodes zijn gelijk over het seizoen verdeeld.

Super Spetters en Junior Pro

Het totale bedrag voor Superspetters en Junior Pro bedraagt € 206,28 per seizoen.

Dit factureren wij als volgt:
Begin februari, half april, en begin september €  47,40

Half november komt daarbij de bijdrage KNZB voor het komende jaar ad € 16,68, totaal € 64,08

 • Bij inschrijving worden als extra kosten gerekend:
  € 7,50 inschrijvingskosten
  € 7,50 voor zwembril, badmuts en boek
  € 16,68 KNZB afdracht voor het lopende jaar
 • De kosten voor afzwemmen bedragen € 15,00
 • Bij inschrijving dient er een machtiging voor automatische incasso te worden afgegeven. Indien er geen machtiging wordt afgegeven zal er € 5,00 administratiekosten per nota in rekening worden gebracht.
 • Op facuren wordt geen restitutie gegeven
 • Opzegging dient uiterlijk één maand voor het volgende betaal periode te worden doorgegeven bij ledenadministratie@dwt-haarlem.nl

Jeugdsportfonds:

Wij zijn aangesloten bij het jeugdsportfonds. Als u zelf niet de contributie kan voldoen kan u wellicht aanspraak maken op vergoeding van het Jeugdsportfonds. U dient hiervoor bij aanvang van het leszwemmen een aanvraag te doen via de intermediair van de school van uw kind.
Kijk op www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem voor de spelregels en veelgestelde  vragen.

Uur U

Het totale bedrag voor een seizoen bedraagt € 188,23 

Dit factureren wij als volgt:
Begin februari, half april, en begin september €  43,59

Half november komt daarbij de bijdrage KNZB voor het komende jaar ad € 16,68, totaal € 60,27

 • Bij inschrijving wordt € 7,50 administratiekosten berekend en € 16,68 KNZB afdracht voor het lopende jaar
 • Bij inschrijving dient er een machtiging voor automatische incasso te worden afgegeven. Indien er geen machtiging wordt afgegeven zal er € 5,00 administratiekosten per nota in rekening worden gebracht.
 • Op facuren wordt geen restitutie gegeven
 • Opzegging dient uiterlijk één maand voor het volgende betaal periode te worden doorgegeven bij ledenadministratie@dwt-haarlem.nl

Wij werken ook samen met sportsupport. Indien u in het bezit bent van een Haarlem Pas kan u hierop aanspraak maken. Als u zich inschrijft als lid kan u dit aanvragen via Sportsupport. U kan dan een bijdrage krijgen van € 100,00 per seizoen. Uw eigen bijdrage bedraagt dan € 88,00. Hiervoor krijgt u vier keer per jaar, gelijk met de andere zwemmers, een factuur van € 22,00