DWT, de gezelligste zwemclub van Haarlem
Contributie
DWT hanteert voor al de sportsectoren een all-in tarief. Dat betekend dat je voor de zelfde prijs zo vaak als mogelijk kan trainen en bij de diverse sectoren mee kan doen.

Sportsectoren: Synchroonzwemmen, wedstrijdzwemmen, waterpolo

Per jaar bedraagt de contributie voor de sportsectoren € 284,20.
je kan kiezen om dat bedrag per september voor een jaar te voldoen of per kwartaal ad € 71,05.

  • Bij inschrijving dient er een machtiging voor automatische incasso te worden afgegeven. Indien er geen machtiging wordt afgegeven zal er € 5,00 administratiekosten per nota in rekening worden gebracht.
  • Nieuwe leden betalen eenmalig € 7,50 inschrijfkosten
  • Opzegging dient uiterlijk één maand voor het volgende kwartaal te worden doorgegeven bij ledenadministratie@dwt-haarlem.nl
  • Er is geen restitutie mogelijk op gemaakte facturen

Jeugdsportfonds:

Bij DWT willen we er voor zorgen dat iedereen kan sporten. Daarom zijn wij aangesloten bij het Jeugd Sport Fonds (JSF).

Het JSF vergoed het lidmaatschap en eventueel materiaal voor kinderen van ouders die sport niet kunnen betalen. Hier zit wel een maximum aan van € 225,00 per kind per jaar.
Dat betekend dat de ouders een eigen bijdrage zullen moeten voldoen van het verschil tussen de contributie en de bijdrage van het JSF. Dit verschil wordt verdeeld en in twee termijnen gefactureerd.
Kijk op www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem voor de spelregels en veelgestelde  vragen.