DWT, de gezelligste zwemclub van Haarlem

Algemeen

ALV, donderdag 18 april 2024
De Algemene vergadering zal worden gehouden in ons clubhuis op donderdag 18 april 2024 om 20:00 uur. De deuren gaan om 19:45 uur open.

Elke ALV is belangrijk.

Op de ALV (Algemene Ledenvergadering) wordt de koers voor de komende jaren uitgezet. Je wordt op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de club en kan je stem laten horen over verschillende zaken.

We vertrouwen erop weer een vol clubhuis te zien.

Toto 18 april!!!

Uitnodiging/ agenda

Notulen 2022

Notulen extra vergadering 2022

Bestuur Clubhuis
Leszwemmen Synchroonzwemmen
Waterpolo Wedstrijdzwemmen


Financieel verslag 2023 (onder voorbehoud kascommissie)

Begroting 2024


ALV, donderdag 20 april 2023

De Algemene vergadering zal worden gehouden in ons clubhuis op donderdag 20 april 2023 om 20:00 uur. De deuren gaan om 19:45 uur open.

Deze ALV is extra belangrijk. 

Niet alleen zal er de presentatie zijn van het nieuwe logo en de nieuwe clubkleding, maar er zal ook gestemd worden voor de nieuwe statuten!!!

Nieuwe statuten zijn voor de vereniging erg belangrijk. De oude voldoen niet meer aan de wetten van tegenwoordig. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is hiertoe aanleiding geweest. Hierin wordt o.a. de aansprakelijkheid van de bestuursleden geregeld.

Ook zijn de regels voor opzegging, aanmelding, facturering, benoeming van het bestuur, en dergelijke aangepast. Zo zal er ook een continuïteitscommissie worden samengesteld en benoemd worden door de ALV. Deze commissie wordt alleen actief op het moment dat er, door overmacht (langdurige ziekte, overlijden o.i.d.), geen bestuur meer is.

Om de statuten aan te nemen zijn er veel stemmen nodig. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met het feit dat juniorleden (voor 1 januari 2023 15 jaar of jonger) 1 stem hebben en seniorleden 5. Dat neemt niet weg dat we, conform de huidige statuten, 95 seniorleden nodig hebben die "voor" de nieuwe statuten gaan stemmen. Of bijvoorbeeld 93 seniorleden en 10 juniorleden.

We hopen op een grote opkomst om de conceptstatuten aan te kunnen nemen.

Huidige statuten Conceptstatuten


Uitnodiging/ agenda

Notulen 2021

Bestuur Clubhuis
Leszwemmen Synchroonzwemmen
Waterpolo Wedstrijdzwemmen


Financieel verslag 2022 (onder voorbehoud kascommissie)


ALV, donderdag 21 april 2022

Uitnodiging/ agenda

Notulen 2021

Bestuur Clubhuis
Leszwemmen Synchroonzwemmen
Waterpolo Wedstrijdzwemmen


Financieel verslag 2021 (onder voorbehoud kascommissie)


ALV, donderdag 26 augustus 2021: clubhuis en thuis

In 2021 zal de ALV zowel fysiek als digitaal kunnen worden bijgewoond.

 Hiervoor dient men zich aan te melden voor maandag 23 augustus. Dit kan door een mail te sturen naar alv@dwt-haarlem.nl

Uitnodiging/ agenda

Notulen 2020

Bestuur Clubhuis
Leszwemmen Synchroonzwemmen
Waterpolo
Wedstrijdzwemmen
Financieel Verslag Onder voorbehoud kascommissie


Huishoudelijk reglement


ALV, donderdag 18 juni 2020 om 20:00 uur, thuis

Dit jaar zullen wij de Algemene Ledenvergadering (ALV) op een andere manier moeten doen. We hebben geen zekerheid dat we in het nieuwe seizoen wel fysiek bij elkaar kunnen zitten en daarom lijkt het ons, het bestuur, beter om de ALV door te laten gaan.

We zullen deze vergadering digitaal plaats laten vinden. Voor ons is dit ook allemaal nieuw maar we zullen ons best doen om alles soepel te laten verlopen.

Om deel te nemen aan de vergadering zal jij je moeten aanmelden. Dat kan via deze link. Dan sturen wij je op 18 juni een link waardoor je kan mee doen met de vergadering. Als je nog niet eerder gebruik heb gemaakt van een online meeting, zal je op je computer, tablet of smartphone eenmalig toestemming moeten geven voor gebruik van je camera en microfoon. Tijdens de vergadering verzoeken we je om de microfoon uit te zetten en alleen aan te zetten als je iets wilt zeggen.


Hier vind je de verslagen van de werkgroepen, het bestuur en de penningmeester. Verder staat hier de notulen van vorig jaar en het geldende huishoudelijke reglement.

Algemene ledenvergadering 2020:

Agenda

Notulen 2019

JREZ (leszwemmen en Uur U)
Synchroonzwemmen
Wedstrijdzwemmen
Waterpolo
Clubhuis
Bestuur
Financieel verslag


Huishoudelijk reglement